Vergeten Verzet van Dirk Bons en zijn zoons

               Vernoemd in een Amsterdamse straat, daarna weinig genoemd

 

Deze site kan slechts op één pagina de widget voor een zoekopdracht bevatten. Link: ZOEKEN 

Jullie hebben me aangespoord

Twee dozijn familieleden, vrienden en schaakmaats maakten deze site mogelijk met financiering, informatie, foto's, documentatie, advies en/of bemiddeling. De volgorde van de volgende opsomming is gemaakt op basis van gezins-, familie- en vriendschapsband en van leeftijden. Met omvang van geldelijke of immateriële bijdragen hield ik geen rekening. Enkelen hebben een aparte aantekening. Wie niets leest bij zijn of haar naam, waardeer ik niet minder. 

Ik beschreef op de vorige pagina dat deze starteditie bedoeld is voor beperkte verspreiding in familie- en vriendenkring. (Wat overigens niet wil zeggen dat ik iemand wil verbieden de site nu al bij anderen bekend te maken.) 

Heleen van Weezenbeek-Bons. Zij vierde toevallig haar zevende verjaardag op die allereerste Bevrijdingsdag, las mijn eerste halve concept  en reageerde meteen betrokken: ,,Nooit in Zijpersluis geweest, maar ik probeer er 4 mei te zijn, misschien al op 11 april.'' Dat was inspirerend in een moeilijke eindfase.

Reer van Weezenbeek

Tonie Post-Bons

Harry Post

Conrad Bons

Joke Elbers-Dekker

Willem Elbers

Anton Bons

Jaap Bons had enige mooie foto's en rakelde een leuke herinnering op, die ik bewaar voor 2015.

Dick Bons

Paul Bons. Enkele foto's, zijn van hem. Hij is ook eigenaar van een schoolblad met een rake beschrijving van leraar Dirk Bons in een In Memoriam. Het behoort tot de uitgestelde teksten. Paul en zijn vrouw Gijs maakten een middag vrij voor mij, terwijl zij diep bezorgd waren over hun schoonzoon Danny, vader van twee kleine kinderen en toen pas in Amerika geopereerd aan de zeldzame galwegkanker.  Link naar Dannyshope4live

Ruben Bons, zoon van Anton. Hij bemiddelde ergens in Californië digitaal tussen zijn vader en mij. Dat een ver familielid, letterlijk en figuurlijk, dit deed is het vermelden waard omdat Ruben en ik elkaar niet eens kennen.

Monique Bons

Martin Pateman

Lineke moest mij vaak missen.

Koos van der Elst. Met Koos had ik al meer dan vijftig jaar geleden veel discussies over de Tweede Wereldoorlog. Internationaal, wel te verstaan. Bij Koos ontwikkelde de interesses zich naar die andere gigaslachtingen, WOI. Herinneringen aan onze gesprekken komen nog steeds naar boven nu ik me aan een nationaal aspect van WOII wijd.

Gerda Verdonk

Hans Berrevoets

Gerda Vroon

Simon van der Pol mailde mij een link met Alblasserwaard-genealogie. Dat werkt makkelijk, verzekerde Simon, vond ik tegenvallen. Ik geef nog even voorkeur aan de feiten van 40-45 boven afkomst. Maar die attentie van Simon vond ik leuk. Ik heb vaker horen vragen wat de genealogische relatie is tussen oom Dirk en bijvoorbeeld Jan Bons, typografisch ontwerper (meen ik mee te herinneren) en ook actief in het Amsterdamse verzet. Ik houd me aan mijn prioriteitstelling, maar als Simon of iemand anders zoekt en vindt, houd ik me aanbevolen.  Zijn link over genealogie Alblasserwaard

Marjan van der Pol

Robert Jan Leerink. Hij schonk mij ruim vijftien jaar geleden 'Hun naam leeft voort...'. We trokken toen samen enkele keren op in het herdenken van de Deventer bevrijding door de Canadezen. Hij gaf mij dit boek omdat hij minder geïnteresseerd was in oorlog en verzet buiten onze woonplaats. Robert emigreerde kort daarna naar Noorwegen, het contact ging verloren,  maar ik hoop hem nog eens te spreken.

Lo Reizevoort. Uiteenlopende adviezen over computerbeheer van Lo waren leidraadjes. 

Margriet Bonthuis

Erna van Dellen stimuleerde me vijf jaar geleden met een voorbeeldige inzet in mix-tennispartijen, inspireerde me ondanks een beperkte aanleg tot meer inzet. Erna was vorige week een prettige onafhankelijke eindredacteur. Ze had tientallen op- en aanmerkingen op mijn allerlaatste concept, Zij vertelde dat in haar gebruikelijke woordenlawine. Totdat ze  een keer stil viel, behoorlijk lang. ,,Dit raakt me echt''. Voelde als een loftuiting.

Alex Engbers rakelde op dat ik ooit, in de vorige eeuw, wijd en zijd aankondigde een boek te schrijven over een strijder met mijn achternaam. Hij vertelde dit op 1 april 2011 bij mijn zilveren jubileum bij de krant. Ik was verbluft. Twaalf jaar repte ik er niet meer van, concentreerde me op werk en andere prioriteiten. Om iets aparts te zeggen had de hoofdredacteur heel ver in het pz-dossier teruggebladerd. Dat was vererend en stimulerend om na de pensionering toch op te pakken.

                             In het begin van 2015 deed Alex de suggestie de Noord-Hollandse media te benaderen over mijn site. Dat deed ik niet, wel indirect, bij een hint net zo waardevol. Ik ging me concentreren op april 1945. Nog (!) geen breed onderzoek over Amsterdam, Ommen en de Alblasserwaard. Het bleek een goede keuze toen Marten Visser van de NH Dagbladen ging surfen op 'Zijpersluis'. Selectief werken aan de site bleek nuttiger dan uitventen.

Coen Hilbrink. In hoofdstuk Pilotenhulp staat een pagina uit De Ondergrondse. Het boek schonk hij mij ruim een jaar geleden op de schaakclub. Ik had geen flauw benul dat ik daarin neef Ton zou aantreffen.

Henk Casteel, webmaster van de Twellose Schaakclub. Enkele gesprekken met hem leverden flinters begrip op voor dat fenomeen websitebouwen. Zijn site is al 14 jaar oud, hij vulde voortdurend aan met app's en nieuwe besturingen (of is dat hetzelfde? weet ik nog steeds niet). Henk is it'er, toch kreeg ik enige moed. Mede dankzij hem en Lo en enige eigen inzet heb ik deze zelfbouwwebsite nagenoeg volledig op eigen kracht kunnen boetseren. 

Het Niod. Bij mijn eerste van twee bezoeken vreesde ik als beginneling veel vruchteloos zoekwerk tussen professionele en ervaren amateurs. Het tegengestelde bleek. De leeszaalmedewerker regelde vlot een belangrijk bronnenformulier en diverse knipsels, waaronder die uit De Zwerver. Enkele gemailde vragen leidden tot zoveel professionele reacties, dat ik verwerking moest uitstellen.

Dicky Kooijman-Vreeken stuurde mij drie klassenfoto's met Ton Bons, opgenomen in de pagina 'Ton in de klas'.

Neef Anton uit Californië doneerde een bedrag dat de kosten van de site bijna een half jaar dekt.