Vergeten Verzet van Dirk Bons en zijn zoons

               Vernoemd in een Amsterdamse straat, daarna weinig genoemd

Nieuwe hoofdstukken en pagina's: 

Ik de loop van 2016 werd een motor van een in 1944 neergeschoten Lancaster, die was opgegraven uit het land van de familieboerderij in Brandwijk, gerestaureerdHet wordt een monument, de onthullingsdatum is zaterdag 20 mei 2017, (5 februari 2017)

Op 4 mei 2016 een herdenking met bloemlegging door (een lid van) de familie (31 december '16)

Sportleraar Ko Heeren was stoer en populair bij de dames en een nichtje. Zij maakte toertochtjes achterop zijn motor. Hij plunderde zwarthandelaren, viel ook in Zijpersluis. Ko Heeren liet op zijn celmuur een indringende boodschap achter. (oktober '16)


Het nieuwe hoofdstuk  'Partizanen' beschrijft de periode-Vechtdal van Ton Bons. Zes van de acht pagina's zijn nieuw. De pagina met twee foto's van een gewapende verzetsgroep met Ton is na 72 jaar de meest prikkelende. Een jaar voor de bevrijding gemaakt, uitdagend, verboden wegens het risico dat de vijand eenm foto zou vinden. (april '16)

Eén van de foto's is in een oorlogsboek gepubliceerd, met een andere naam voor Ton. Een zoektocht naar de gefotografeerde plek leverde alleen een globale indruk op. Op Internet genoeg foto's van gewapende verzetsgroepen, maar zelden voor de bevrijding gemaakt.  

Vier andere pagina's over het  Vechtdal: Ton redde met hulp van omstanders in Hardenberg een piloot uit handen van een kampbewaarder. Hij kreeg postuum een onderscheiding voor pilotenhulp. .Start en slot van verzetsperiode in het Vechtdal. Tenslotte een 'herdenkingsfietsroute'in en om Ommen, rijk aan oorlogsmonumentjes.  

Een nu nog bescheiden hoofdstuk betreft Medestrijders Vechtdal. Die bevat nog maar één pagina: Jan Seigers. Aanvulling volgt tot na mijn vakantie tot november, de bruut vermoorde fotograaf Jan Houtman als eerste. 

Door de site heen zijn 15-20 kaartjes verspreid. Waar meer nabije kaartinformatie toegevoegde waarde heeft, heb ik satelietfoto's geplaatst op de pagina 'Kleine atlas'. 

'Bij de wieg van Dirk' beschrijft in vier pagina's het neerstorten van een geallieerd vliegtuig boven Brandwijk en het opgraven van een motor met 'prop' uit het veen van de Alblasserwaard, bij de boerderij waar Dirk Bons opgroeide. Verder aandacht voor Arjen Wemmers, initiatiefnemer voor die opgraving en fondsenwerver voor een monument ter nagedachtenis aan de zes omgekomen vliegeniers. Alleen de laatste pagina is nieuw, maar de andere stonden tte onoverzichtelijk verspreid.

Aan hoofdstuk Roots is de pagina Dordrecht toegevoegd, waar Dirk Bons onderwijzer was op de Bavinckschool. In de Kleine atlas is dat satellietfoto B.

'Bij de wieg van Dirk' bevat vier pagina's, die eerder over de site verspreid waren. Over een in Brandwijk neergestorte bommenwerper, de opgraving van een motor met 'prop' in het land van de familie Bons, Verder een inzamelingsactie voor een monument voor de zes omgekomen bemanningsleden.


2x gedigitaliseerd celluloid, 2x video

Pag. Historische film, onthulling beeld in Zijpersluis.

Pagina Plundering Joods huis. In dekking gedraaid en wellicht daarom slechts 20 seconden historisch beeld, zodat je die bijna een 'clip' kunt noemen.

Wens 2016 blijft lang staan, voor enige kleur in een site vol dood en verderf. wordt na 5 mei verwijderd, wellicht door fotootjes bevrijdingsfestival.

In een video van precies 2 minuten is de herdenking van de kerkdienst en de herdenking van 2015 samengevat. Oproepbaar met klik op foto hiernaast en in pagina Zijpersluiis 2015 


Langer geleden geplaatst:

Neef Jaap was een rijke bron van foto’s en een document.  Helaas bleef het bij één ontmoeting, onze eerste grondige kennismaking was ook de laatste.

De onderscheiding van Israel is onderbouwd in Yad Vashem

In pag. Brede opzet  is veel herschreven. Met de actuele Hitler-film 'er is wieder da' is een eigentijds element toegevoegd. 

Vijf leuke mails

In 3 x herdenken een bijna intieme ceremonie bij graven van piloten

Aan het opiniehoofdstuk is een pagina Vluchtelingen toegevoegd. Complex, wilde ik aanvankelijk niets over zeggen, maar dat is bijna laf.

Een veelzijdig historisch amateuronderzoeker overnachtte ongeriefelijk voor een goed doel, een oorlogsmonument in Brandwijk

Vijf familieleden woonden de herdenking van Zijpersluis in 2015 bij       

De volledige familiefoto in Brandwijk is twee keer geplaatst. De al een jaar geleden geplaatste foto met het leven van Dirk Bons als uitgangspunt, bij de tweede keer worden alle kinderen genoemd.  

De eerder genoemde zoeker naar neergestorte vliegtuigen blijkt een familielid van mij

Identificatie is fors herschreven, met meer begrip voor het vooral emotioneel loodzware werk bij de opgravingen in de duinen van Overveen; na vijf vreselijke jaren. De verschillen zijn zo groot dat ik de oorspronkelijke versie archiveerde.

Aan Verstrooid vliegtuig 2, over opgraving van een vliegtuigmotor, zijn foto's toegevoegd. Uit de familiekring.


Pagina's op volgorde van plaatsing:

In het inhoudelijke slothoofdstuk 'Vergeten' beschrijf ik mijn motivatie. Veel opinie van mij, teksten zijn minder terughoudend geformuleerd. Geplaatst op 16-6-15

De website gaat 31-6-15 (de eerdere startdatum 31-5-15 is drie keer uitgesteld) op vakantie. Geplaatst op 17-5-15, aangepast 1-6-15.

De laatste rustplaats van mijn oom en neef is voor verbetering vatbaar. Een poging iets groens aan te vullen op 11-4-15  mislukte. Beschreven in Paardenbloemen water geven. Geplaatst op 30-4-15, twee keer gewijzigd.  Vanwege persoonlijke kanttekeningen op 16-6-15 verplaatst van hoofdstuk Achtergrond naar Vergeten.

Een verantwoording voor de foto's staat op homepagina Ook feest in de foto's. Oorspronkelijk geplaatst 29-4-15, aangevuld op 6-6-15 en 11-6-15 met uitleg over de panoramafoto's van Margraten en de bloemrijke variatie waarnaar ik streef. 

Boven Brandwijk werd in 1944 een Lancaster bommenwerper neergeschoten. Die verpulverde door een interne explosie. Zes van de zeven bemanningsleden kwamen om. Een motor boorde zich bij de boerderij van Bons, geboorteplek van Dirk, diep in het veen van de Alblasserwaard en rustte daar ruim zeventig jaar. De propeller werd 1 mei 2015 opgegraven. Geplaatst 9-6-15.

Al een maand na de bevrijding kreeg de Witte de Withstraat, waar het verzetsgezin woonde, een muurmonument. Door dochter Joke onthuld in aanwezigheid van haar moeder, de weduwe die ook nog een zoon verloor. Geplaatst op 7-6-15.

Niet elk woord op deze site gaar over mijn Amsterdamse familie. Overdrachtelijk gesproken vocht die zij aan zij met de frontsoldaten. Daarom beschrijf ik het Amerikaanse erekerkhof Margraten. Geplaatst op 6-6-15.

Deze site heeft lezers in Amerika

Naast het eren en herdenken krijgt ook het vieren van de vrijheid aandacht. Zo plezierig mogelijk. Nicht Jannie leverde een geweldige bijdrage met foto's van het Bevrijdingsfestival Utrecht 2014.  Geplaatst 14-5-15.  

Een paginagrote dagbladpublicatie d.d. 31-4-15 is aan deze site toegevoegd op 12-5-15.

Bij de Dodenherdenking 2015 van Zijpersluis verliepen de voorbereidingen uiterst ontspannen, maar bleef het lang na 20.00 uur weer stil. Toegevoegd op 10-5-15

Eens in de vijf jaar vindt op 4 mei een herdenkingsdienst plaats in de Dorpskerk van Schoorl. Met mooie koorzang en toespraken, die bij de Opgeheven Hand niet mogen worden uitgesproken. Toegevoegd op 10-5-15.

Aandacht voor 5 mei festivals als afsluiting. Met foto’s en een interview. In dit hoofdstuk de enige ‘gastbijdrage’: Hoe vanzelfsprekend is vrijheid?  Monique Bons in gesprek met twee achterkleinkinderen van Dirk Bons. Toegevoegd 30-4-15

Het oorlogsmuseum van Midwoud is inmiddels gesloten, de pagina verplaatst naar het archief. Met spijt, een uitgebreide collectie van amateur-conservator Jan de Groot, in de tachtig, geen opvolger. De toekomst van de  collectie is onzeker.

Met gemengde gevoelens las ik de oproep waarmee de weduwe Bons werd opgerooepen voor identificatie van haar in de duinen opgegraven man en zoon. Efficiënte formalisme oordeelde ik eerst, overdreven concludeerde ik bij de derde herschrijving.

Ruim tien foto's, ook enkele als illustratie op een linker kolom, tonen leerlingen van basisschool met eerbied voor de gevallenen. Ik vond het op zijn plaats hen op deze site in vrolijker omstandigheden, op school, te tonen. Op de pagina Het Klimduin. Toegevoegd op 15-4-15.

's Winters kan het monument een subtiele omlijsting krijgen, vastgelegd in Een krans van donker kristal. Toegevoegd aan hoofdstuk Foto's op 1-4-15

In hoofdstuk Interviews beschrijft organisator Klaas Tillema hoe de West-F riezen tot 2010 weinig wisten van de tien gijzelaars. Toegevoegd: 15-3-15.

Acht jaar woonde Dirk Bons in Amsterdam toen de vijand binnen trok. Een tijd waarin hij in drie organisaties actief was en de contacten ongetwijfeld gebruikte voor zijn verzetsnetwerk. Dit blijkt uit een in memoriam van zijn school. Toegevoegd op 7-3-15.

De jeugd was goed vertegenwoordigd op de herdenking van Zijpersluis 2014 en staat in een aparte fotopagina Alle leeftijden, toegevoegd op 5-3-15. 

Piny Bons , geplaatst op 3-3-15. Veertien jaar oud toen zij rouwde om haar oom en neef. Voor de derde keer in haar jonge leven, eerder maakte ze de begrafenis van twee broertjes mee.

Al heeft die strikt genomen niets te maken met de historie van 40-45, de Dirk Bonsstraat verdient aandacht en staat sinds 2-3-15 in hoofdstuk foto's. Is ook de moeite waard op een winterse mistochtend.

Een van de laatst aangesloten leden van knokploeg Reintje de Vos was lang op de vlucht voor de vijand en voor het verzet, dat hem diep wantrouwde. Een apart verhaal over een 'andere Dirk'. Toegevoegd op 24-2-15.
 

Fikkie op 15-2-15, Een vaak luidruchtig dier was er op de laatste Dodenherdenking bij in Zijpersluis, maar hield zich koest.

Medestrijders is geplaatst op 11-2-15. De acht andere op 11 april 1945 gefusilleerde slachtoffers. Onder hen twee tieners. 

Eerder werden nieuwe pagina's niet geregistreerd.


In het voorjaar werden pagina's overbodig. Achterhaald of herhaalde teksten in andere, beter toegesneden pagina's. Ik zou ze kunnen weggooien maar verkies voor de controleerbaarheid een hoofdstuk: Archief. De animo ontbreekt om te sorteren.

Volgende pagina: Kleine atlas