Vergeten Verzet van Dirk Bons en zijn zoons

               Vernoemd in een Amsterdamse straat, daarna weinig genoemd

Opinie op basis van vorige pagina, Jong verzet in een roman

Vrijgevig in straatnaamgevingen

Arie Prins en zijn vader Jan zijn niet op Eerebegraafplaats Bloemendaal begraven. De weduwe verbood dit. Ze verafschuwde de verering van het gewapende verzet. De onderduik had haar instemming, ze minachtte het wapengekletter tegen een in bezet gebied oppermachtige opponent. Nog meer nadat ze achtereenvolgens zoon en man verloor door twee aanslagen.

De mannen liggen op de begraafplaats van Middenbeemster. Ze staan ook op het verzetsmonument van het dorp. Van baksteen, eenvoudig, wel rijzig. Elf namen, ook de vier van fruitkwekerij Prins.

Aangenaam verrassend is het dat zij en vijf andere namen op het metselwerk in dorpsuitbreidingen zijn terug te vinden. 

Gerrit Hoogstraaten is erbij, in een laan zelfs, want ‘-straatenstraat’ klinkt niet. Op 11 april 1945 was hij 19 jaar jong, dus nog weinig kans gehad grote daden te verrichten. Ook nog Amsterdammer, terwijl bijna overal in den lande ‘locals’ in straten worden vernoemd.

Voor de Gerrit Hoogstraatenlaan gold alleen dat de geëerde in die West-Friese boerderij tientallen stenguns in elkaar zette. Genereus van de gemeente om een nieuwe straat aan de rand van het dorp de naam van een moedige ‘knul’ te geven.

Is nooit wijd en zijd bekendgemaakt. De wetenswaardigheid van de vernoeming Gerrit Hoogstraatenlaan is niet eens opgenomen in de betreffende biografie van Eerebegraafplaats Bloemendaal.

Die andere jongeling, Ben Hollander, is zelfs  vereeuwigd in de op één na langste nieuwbouwweg, de bijna driehonderd meter lange Bernardus Hollanderstraat. Slechts de HM van Randwijklaan telt meer meters. Met hem is ook landelijke faam vertegenwoordigd. 

Met de Jan Prinsstraat en Arie Prinsstraat heeft Middenbeemster minstens twee kinderen van eigen bodem.

Veel gemeenten waren terughoudend in zulke vernoemingen. Uit vrees voor discussies over het gewicht van de heldendaden en andere criteria. En dan nog de vraag of je een communist moest opnemen.

Iets meer dan 4000 inwoners telt Middenbeemster. Het aantal van (minstens) tien straatnamen uit 40-45  moet enorm zijn. Amsterdam enkele tientallen, maar 200 keer meer inwoners. Dat Middenbeemster in verhouding ‘top’ is, staat buiten kijf. 

Middenbeemster heeft relatief wellicht 's lands meeste straatnamen uit het verzet, maar dat is niet zeker. Ik ben niet in staat tot een vergelijkend onderzoek in de honderden gemeenten van Nederland. Als dergelijke informatie wel voorhanden is of iemand de statistische gave en digitale zoekvaardigheden heeft om dat wel te onderzoeken, zal ik graag zijn of haar bevindingen publiceren. 

Volgende hoofdstuk:  Foto's