Vergeten Verzet van Dirk Bons en zijn zoons

               Vernoemd in een Amsterdamse straat, daarna weinig genoemd


Voorbij zijn puberteit trok Dirk Bons naar Dordrecht, naar de kweekschool en ging waarschijnlijk op kamers. Hij leerde een meisje kennen uit Krimpen aan de Lek, Johanna (Jo) Bak.

Zij trouwden op 4 augustus 1920 in het stadhuis van Dordrecht. Als woonplaats voor beiden staat Krimpen aan de Lek op de trouwakte.

Eerst wilden ze iedereen laten zien hoe blij ze met elkaar waren en stapten naar Hoffotograaf Hameter, een titel die toen nog meer betekende aan Voorstraat 291 te Dordrecht, een bijna frivole stap voor een gereformeerde jongeling. Ze lieten een verlovingsfoto maken. Relaxt met een zweem standing, maar vooral plezierig. Zeker bij vergelijking met de familiefoto een halve generatie eerder in Brandwijk gemaakt.

De woonplaats bleef Krimpen aan de Lek, daar is Ton op 11 juni geboren.

Zijn brood verdiende Dirk op de Bavinckschool aan de Singel, vernoemd naar een in de Gereformeerde Kerk befaamde theoloog. Daarvoor heb ik slechts één bewijs: Een krantenknipsel dat zijn schoonzus Jo Bons- Blokland, mijn moeder, bewaarde. Strak uitgeknipt zonder aanduiding van de dagbladtitel of datum. Meester Bons staat haast onzichtbaar achterin de klas. toch wordt alleen hij genoemd..Gezien zijn later getoonde karakter ben ik overtuigd van een indringende invloed op de kinderen.

Het paar kreeg drie kinderen, Ton, Co en Joke. Na de geboorte van de laatste, op 20 juni 1929 in Dordrecht, verhuisde het gezin naar Amsterdam. Dirk werd daar leraar aan de Bavinckmulo, bleef de ook hier de vernoemde leidsman trouw.

De school in Dordrecht bestaat nog steeds onder dezelfde naam. 

Kaart en satelietfoto B in Kleine atlas tonen meer details.

De informatie hierboven bevat veel lacunes, zoals adressen en de verhuisdatum naar Amsterdam. Onderwerpen van nader onderzoek. 

Volgende hoofdstuk: Eerste verzet