Vergeten Verzet van Dirk Bons en zijn zoons

               Vernoemd in een Amsterdamse straat, daarna weinig genoemd

 ZOEKEN.     Met een muisklik worden veel foto's vergroot weergegeven.  Onderstreept = een link.

 - Basisteksten  -                            -  Toelichtingen e.d.  -                        -   Eigen interpretatie, mening  

-----------------------------------------------------------------------------------------

'Doorslaan na 24 uur geen verraad'

Een belangrijk deel van de omgebrachte verzetsmensen werd gearresteerd nadat  Dirk Botterweg adressen had aangewezen waar wapens konden  zijn.

De verzetsorganisatie van Dirk en Ton Bons had in het voorjaar van 1945 op diverse plaatsen wapendepots verborgen. Een week na de arrestatie van de ‘top’ van ‘Reintje de Vos’ wees Dirk Botterweg, in een autorit met de Duitse officier E. Rühl en twee Nederlandse medewerkers van de Sicherheitspolizei,  enkele adressen aan waar wapens opgeborgen waren.

Op 6 april, tien dagen na de arrestatie, werden bij een inval in het huis van H. Vermeulen, politieman en tevens pelotonscommandant van de BS, niet alleen wapens gevonden, maar ook tientallen geponste identiteitsplaatjes. Ze waren bedoeld voor na de oorlog, voor de verzetsmensen die in hun blauwe overall de geallieerden zouden bijstaan. Op die plaatjes naam, geboortedatum, rang in de BS.

En ten overvloede het adres op elk ‘identiteitsplaatje’.

De vondst leidde tot 25 arrestaties. Verschillende onder hen eindigden hun leven voor de vuurpelotons van Wormerveer en Sint Pancras, beschreven in de volgende pagina. ,,Als we niet veel door de vingers hadden gezien hadden we wel 100 mensen gearresteerd’’, verklaarde Rühl na de oorlog.

Negen van deze twintig in Sint Pancras vermoorde mannen staan op een lijst van 21 leden van ‘Reintje de Vos. Inclsief de zes van Zijpesluis waren vijftien moedige mannen omgebracht.

Uiteraard leidde dit ook tot de vraag of Botterweg wel een plek verdiende op Eerebegrafplaats Bloemendaal. Co Bons nam het in januari 1947 voor hem op. Er waren ‘staforders’ die het toestonden om ‘24 uur na eventuele arrestatie door te slaan’. Samenvatting uit zijn verklaring: ,,Deze bepaling was gemaakt vanwege de folteringen die de Duitsers toepasten. Door een week na arrestatie een adres te noemen pleegde Botterweg geen verraad, want hij mocht al na 24 uur spreken. De gevolgen komen dus ten laste van de toenmalige staf, daar deze verplicht was de besmette adressen te ontruimen. Botterweg pleegde geen verraad, de staf verzaakte haar plicht.’’


Tiel heeft een Botterwegstraat.