Vergeten Verzet van Dirk Bons en zijn zoons

               Vernoemd in een Amsterdamse straat, daarna weinig genoemd

Riskant 

,,De familie Bons hield zich bezig met riskante ondernemingen zoals het helpen ontsnappen van Britse vliegeniers die neergehaald waren. Ook hielpen zij bij het verbergen van joden.’’  

Lof voor het veelzijdige verzet in het boek ‘Rechtvaardigen onder de volkeren’ van het Riod. Dit is een overzicht van alle Nederlanders in Yad Vashem, door de staat Israel onderscheiden burgers die in de oorlog minstens één Jood hadden geholpen. Dirk en Antonie Pieter kregen die postuum, Jacobus Pieter (ofwel Co in de oorlog, daarna Bob) in 1985 bij zijn leven.  

Het gezin Bons leert de Jood Israel Leo Waldinger kennen toen het zelf moest onderduiken wegens een dreigende arrestatie. Waldinger verhuisde enkele keren naar een andere schuilplaatsen omdat hij steeds in riskante ‘verzetshaarden’ was ondergedoken.  

Dirk organiseerde de verhuizingen en bezocht hem geregeld, praatte hem moed in. Een beschrijving die we ook kennen uit het boek '"Hun naam leeft voort', staat in pagina Onderduikhulp. In ‘Rechtvaardigen onder de volkeren’  wordt beschreven hoe Waldinger  tamelijk lang  in zijn laatste onderduik kon blijven en daar de bevrijding haalde, terwijl zijn beschermer werd omgebracht.  

Yad veshem
over de Amsterdamse familie Bons
0184_0001 (1) yad vashem mail 2.pdf (394.46KB)
Yad veshem
over de Amsterdamse familie Bons
0184_0001 (1) yad vashem mail 2.pdf (394.46KB)

Het slot van het citaat bovenaan kan ook meer geredde Joden impliceren, maar daarover heb ik nog geen informatie. De paragraaf – Bons - is voor mij opgezocht door Niod-medewerker Gertjan Dikken, gemaild als pdm en oproepbaar met een klik op het icoon hiernaast.

De volgende pagina gaat ook over de Jodenvervolging,  heeft een minivideo. De fot in de kolom komt daaruit.