Vergeten Verzet van Dirk Bons en zijn zoons

               Vernoemd in een Amsterdamse straat, daarna weinig genoemd

Aankondiging

van verhaal van onbeplaade lengte over 

Eerebegraafplaats Bloemendaal

op basis van een boek dat ik bij het Niod ontdekte, bijna een half jaar geleden. Uitverkocht, inmiddels één van de laatste exemplaren aangeschaft bij de Stichting  40-45.