Vergeten Verzet van Dirk Bons en zijn zoons

               Vernoemd in een Amsterdamse straat, daarna weinig genoemd

 Eldorado

De sacrale plaats weerhoudt me op de Eerebegraafplaats van een vreugdesprongetje als ik een hagedis ontwaar op de grafsteen van Antoon Beernink (Biografie). Midden op zijn geboorte- en sterfdata. Waarschijnlijk een muurhagedis die me voor ons klimaat groot lijkt. Hij koestert zich in de zon en de kaatsende warmte van het zandsteen.

Leuk gezelschap in de eeuwige rust. Veel verhardingen, geen verkeer, de weinige passanten altijd kalm, een eldorado voor de reptielen. Dit exemplaar trok zich niets aan van de camera die overal om hem heen toerde, trok mijn aandacht onvermijdelijk naar de grafspreuk:

-   Maar wij verwachten, naar zijne belofte, nieuwe hemelen en eene nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. – 

Ging het Antoon om een nieuwe aarde na verdrijving van de nazis, de tijd die hij niet zou meemaken? De korte biografie leert dat hij als jongen al actief was voor de ARP, de gereformeerde tak van het CDA. Een libertijnse bijbeluitleg ligt bij hem niet voor de hand.

Hopelijk wordt de óude aarde' ook steeds vreedzamer, al leert de jongste geschiedenis dat bij terreur hard(er) tegengeweld te vaak noodzakelijk blijkt.

Mailcontact: gerard@dirkbons.nl

Deze en de eerdere pagina Eere, met beschrijving van de Eerebegraafplaats en de graven van Dirk en Ton Bons, plaatste ik in 2014. Over twee bezoeken in april, maand van de fusillades: Paardenbloemen water geven.   

Volgende pagina: Kamp Schoorl